Karta Żywieniowa BonCard VISA

Najlepsze rozwiązanie na organizację posiłków profilaktycznych dla Twoich pracowników!

Karty żywieniowe BonCard VISA to szybkie i wygodne rozwiązanie dla firm, które są zobowiązane do finansowania posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w trudnych warunkach. Karta żywieniowa BonCard VISA zapewni pracownikom możliwość samodzielnego wyboru czasu oraz miejsca, w którym spożyje posiłek lub zakupi produkty spożywcze do jego przygotowania, a Firmie ułatwi księgowanie i rozliczenia wszystkich wydatków związanych z posiłkiem regeneracyjnym dla pracownika.

Korzyści dla pracodawcy:

 • raz przekazana pracownikowi karta może być wielokrotnie zasilana,
 • wygoda bez przeliczania i rozdzielania bonów pracownikom, dzięki dostosowaniu nominałów do wskazanych potrzeb,
 • gwarancja wykorzystania karty na posiłki zgodnie z przeznaczeniem,
 • zakaz sprzedaży artykułów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,
 • wartość kart żywieniowych BonCard VISA wydanych pracownikom stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu,
 • wartość kart żywieniowych BonCard VISA nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS, jeżeli wartość takiego świadczenia nie przekracza 190 zł miesięcznie.

Korzyści dla pracownika:

 • akceptacja kart w tysiącach placówek w całej Polsce – zgodnie z branżą żywieniową tj.: supermarkety, sklepy spożywcze, sklepy mięsne, restauracje, piekarnie, cukiernie, kantyny, bary szybkiej obsługi, pizzerie, firmowe kafeterie,
 • brak opłat transakcyjnych,
 • możliwość sprawdzenia salda dostępnych środków,
 • możliwość zastrzeżenia karty w przypadku zgubienia lub kradzieży,
 • liczne rabaty dla użytkowników kart żywieniowych,