Karta Rekreacyjna BonCard VISA

Zrelaksowany pracownik to efektywny pracownik!

Jak najlepiej zapewnić pracownikom aktywność sportową, jak zadbać o ich zdrowie i urodę? Z kartą rekreacyjną BonCard VISA możesz szybko i bezpiecznie zapewnić rozrywkę i zdrowie w jednym.

To nowoczesny system świadczeń pozapłacowych z największą liczbą obiektów rekreacyjnych i sportowych w całej Polsce.

Korzyści dla pracodawcy:

 • koniec z przeliczaniem i rozdzielaniem bonów pracownikom – każdy pracownik otrzymuje jedną kartę zasiloną na dowolną kwotę,
 • raz przekazana pracownikowi karta może być wielokrotnie zasilana,
 • łatwa obsługa i rozliczenie przez dział kadrowy,
 • pewność, że pracownik wykorzysta kartę zgodnie z przeznaczeniem dziękiblokadzie wypłaty gotówki z bankomatu,
 • większa integracja pracowników z firmą,
 • wartość kart rekreacyjnych BonCard VISA wydanych pracownikom stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu,
 • wartość kart rekreacyjnych BonCard VISA jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych do 380 zł rocznie jeśli jest sfinansowana z ZFŚS.

Korzyści dla pracownika:

 • akceptacja kart w tysiącach placówek w całej Polsce – zgodnie z branżą tj.: kluby sportowe, siłownie, salony urody, baseny, SPA, Fitness oraz instytucje powiązane,
 • szeroki zakres gwarantowanych usług w zakresie sportu i rekreacji,
 • liczne rabaty dla użytkowników kart rekreacyjnych,
 • gwarancja satysfakcji dzięki możliwości wyboru miejsca i czasu realizacji karty,
 • brak opłat transakcyjnych,
 • możliwość sprawdzenia salda dostępnych środków na karcie.