Karta Lunch BonCard VISA

Najlepsze rozwiązanie na dofinansowanie posiłków dla Twoich pracowników!

Karty lunch BonCard VISA to szybkie i wygodne rozwiązanie dla firm, które chcą zapewnić pracownikom ciepły posiłek w czasie pracy.

Karta lunch BonCard VISA zapewni pracownikom możliwość samodzielnego wyboru czasu oraz miejsca, w którym spożyje posiłek, a Firmie ułatwi księgowanie i rozliczenia wszystkich wydatków związanych z posiłkiem regeneracyjnym dla pracownika.

Korzyści dla pracodawcy:

 • raz przekazana pracownikowi karta może być wielokrotnie zasilana,
 • wygoda bez przeliczania i rozdzielania bonów pracownikom, dzięki dostosowaniu nominałów do wskazanych potrzeb,
 • gwarancja wykorzystania karty na posiłki zgodnie z przeznaczeniem,
 • wygodny sposób na zapewnienie pracownikom posiłku w ramach ZFŚS,
 • zakaz sprzedaży artykułów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,
 • wartość kart żywieniowych BonCard VISA wydanych pracownikom stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu,
 • wartość kart żywieniowych BonCard VISA nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS, jeżeli wartość takiego świadczenia nie przekracza 190 zł miesięcznie.

Korzyści dla pracownika:

 • wygodne wykorzystanie w tysiącach placówek oferujących gotowe posiłki – w restauracjach, kawiarniach, sieciach Fast Food, cukierniach i piekarniach,
 • brak opłat transakcyjnych,
 • możliwość samodzielnego wyboru czasu oraz miejsca spożycia posiłku,
 • możliwość sprawdzenia salda dostępnych środków,
 • możliwość zastrzeżenia karty w przypadku zgubienia lub kradzieży,
 • atrakcyjne rabaty dla użytkowników kart lunchowych.