Karta Flotowa BonCard VISA

Dofinansuj pracownikom dojazdy do pracy i efektywnie zarządzaj wydatkami służbowymi na paliwo z kartą flotowa BonCard VISA!

Karta flotowa BonCard VISA pozwala pracownikom na zakup paliwa na wszystkich stacjach paliw w całej Polsce, a Firmie pozwala na zwiększenie płynności finansowej dzięki skutecznej kontroli nad wydatkami.

Korzyści dla pracodawcy:

 • możliwość wielokrotnego zasilenia kart na dowolną wartość i dowolnym czasie,
 • zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • dofinansowanie dojazdów do pracy,
 • pewność, że pracownik wykorzysta kartę zgodnie z przeznaczeniem dzięki blokadzie wypłaty gotówki z bankomatu,
 • karta wydana na okaziciela,
 • obniżenie kosztów obsługi pracownika,
 • łatwe zarządzanie wydatkami na paliwo,

Korzyści dla pracownika:

 • akceptacja kart w tysiącach placówek w całej Polsce – zgodnie z branżą tj.: stacje paliw oraz opłaty drogowe m.in. na autostradach,
 • dofinansowanie dojazdów do pracy,
 • rabaty dla użytkowników kart flotowych,
 • brak opłat transakcyjnych,
 • długa ważność kart pozwala na wybór czasu, w jakim pracownik chce wykorzystać profity,
 • możliwość sprawdzenia salda dostępnych środków na karcie.